Tạo hộp tin

1. Chọn giao diện


2. Nguồn tin

Tiêu đề hộp tin

Chuyên mục

Kiểu tin

3. Tùy chọn hiển thị

Số tin hiển thị

Chiều rộng px (Chiều rộng tối thiểu là 150px)

Chiều cao px

Hiển thị

Cửa sổ

4. Mã nhúng

Copy đoạn mã này để nhúng vào website của bạn

5. Một số trang web sử dụng tin nhúng của vifash.vn

Xem trước hộp tin